Om Future Tangents

Future Tangents är en podcast av och med Aengeln Englund och Daniel Vintersvärd. Den handlar om teknik. Specifikt handlar den om allt positivt vi får ut av tekniken och om allt fantastiskt som vi tror kommer hända i framtiden. Vi är optimister helt enkelt.

För en sak är säker. Det kommer att bli så bra!

Future Tangents finns att lyssna på på SoundCloud, eller där du vanligtvis lyssnar på podcast.