Posts Tagged: "ai"

Artificial Intelligence

- - 0 Comments

Aengeln och Daniel blir filosofiska när de försöker utreda vad som är liv och vad vi har för moraliska skyldigheter gentemot en artificiell livsform. Hur kommer framtiden se ut när vi inte nödvändigtvis är den smartaste livsformen på planeten? Dessutom pratar de om inte bara en film, utan två. ...

Pilot

- - 0 Comments

I pilotavsnittet av Future Tangents pratar Aengeln och Daniel om sin barndom och om den teknik som man hade tillgång till. Skillnaden mot hur barnen av idag har det är påtaglig, men det kommer naturligtvis att bli ännu bättre i framtiden. Avslutningsvis gör de en uttömmande analys av hur världen...