Posts Tagged: "fax"

Pilot

- - 0 Comments

I pilotavsnittet av Future Tangents pratar Aengeln och Daniel om sin barndom och om den teknik som man hade tillgång till. Skillnaden mot hur barnen av idag har det är påtaglig, men det kommer naturligtvis att bli ännu bättre i framtiden. Avslutningsvis gör de en uttömmande analys av hur världen...